Våra trädböcker

trädbok

 

Nu har vi gjort klart våra trädböcker om eken, lönnen och rönnen. Vi har lärt oss varför träden blir gula och tappar sina blad om hösten. Lönnen och rönnen har fått siffran 4 på skalan, medan eken fortfarande är kvar på 1. Vi fortsätter att rapportera om träden till höstförsöket i Forskarfredag.