4 hörn

I denna lek övar vi den kommunikativa förmågan, att ta ställning och stå för sin åsikt. Eleverna tar ställning till ett visst påstående som de sedan diskuterar i gruppen och därefter delger hela klassen.

image image image

Pizza-spelet

   Vi har spelat ett pizza spel. Det spelet var bra för man lärde sig bråk. 

Regler. Man behöver två tärningar en spelplan och en färg penna var.

Spelet spelas av två personer eller två lag.  

2. Lagen/ personerna turas om att kasta tärningarna målet är att få så mycket pizza som möjligt.

3. Spelet fortsätter tills alla pizzor är målade.

Det var roligt att spela!
                     Av Adam och Kevin
   
   

Sabrinas sista dag

idag är min sista skol dag i Sverige . Jag ska åka till Italien ,jag är lite ledsen och lite glad därför jag ska träffa mina gamla kompisar.Jag tackar mina kompisar och mina lärare.

Sabrina