Filmer om kränkningar

Vi har arbetat med att på olika sätt gå igenom vad en kränkning är och vad skolan är skyldiga att göra om det inträffar en kränkning. Vi har också gått igenom vad skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling säger, och vilka rättigheter och skyldigheter vi som är i skolan har. Vi har gjort egna regler för oss i klass 4a och 4b utifrån skollagen, läroplanen och skolans GLÖDA. Vi har på olika sätt arbetat med hur vi ska vara mot varandra i klassen och på skolan.

Här följer några av de filmer vi gjort. Titta och njut!

Läxa till föräldrarna

Tja,vi 4:orna undrar vart ni slänger era batterier????
Ni har väl inte glömt att slänga batterier i batterieholken som brukar finnas på återvinnings centraler. Vi fyrorna har till läxa till er föräldrar att ni framöver slänger batterier i batteriholkar!!!?

?Lukas & Jona?

Information

Batterijakten är i år indelad i tre deltävlingar. I och med det utvecklade konceptet kommer också ett nytt poängsystem. Varje deltävling kommer ge poäng och klasserna kan samla bonus och vinna priser genom olika mindre uppdrag under tävlingens gång.

Insamlingsdelen: Varje insamlat kg per elev ger klassen 10 poäng. Detta gäller upp till det insamlingstak tävlingen har på 15 kg i snitt per elev och klass. Maxpoäng är alltså 150.

Utbildningsdelen: Denna del innehåller sex olika lektionsuppdrag, som alla är anpassade efter läroplanen. Varje klass har som mål att genomföra tre valfria av dessa. Ett lektionsuppdrag ger 50 poäng och vid genomförande av tre stycken ges en bonus på 30 poäng. Maxpoäng är alltså 180.

Kreativitetsdelen: Kreativitetsdelen är inte mätbar och kommer således avgöras av en jury. Varje klass som skickar in ett bidrag erhåller 30 poäng. Det utses sedan tre finalister där tredjeplats ger 80 poäng, andraplats ger 110 poäng och förstaplats ger 150 poäng. Maxpoäng i detta fall är 150p.

Utöver dessa tre tävlingar, som utgör majoriteten av poängsumman, kommer klasserna kunna samla bonuspoäng genom diverse aktiviteter.
Tidig anmälan (innan 1 februari): 30p
Batterijakten 2017 – mobilspelet: 3p till veckans bästa klass
Inspirationspriser: 6p per pris (ett pris kommer delas ut ungefär varannan vecka)

Det nya poängsystemet möjliggör också fler vinnare i Batterijakten 2017. Den vinnande klassen i Batterijakten 2017 vinner 50 000 kronor till klasskassan! Klassen som kommer på andra respektive tredje plats vinner 15 000 respektive 10 000 kr. I potten finns det priser för 200 000 kronor att tävla om, och vi räknar med att ungefär var femte deltagande klass kommer att vinna ett pris under Batterijakten 2017.

vi kommer att delta i denna tävling med Klassen (4c). Vi kommer börja med det v. 9. Det verkar roligt, för när man vinner får man 5000 pengar till klasskassan och får träffa IJustWantToBeCool om man kommer 1:a. Det Vill Vi Göra!