Läxa v.13

Vi arbetar just nu med elektricitet och vi håller på/kommer att göra systematiska undersökningar (experiment) om statisk elektricitet. Vi har lästa och pratat om statisk elektricitet, men för att du ska få mer kunskap om ämnet ska du se en film. Vi kommer att prata om filmen på NO lektionerna.

Logga in på ditt Sli.se konto och se filmen ”Testa! : Statisk elektricitet” 12 min.

 

Vecka 12

Du ska läsa sidorna 12-13 i Lyckoslanten (nr 1 2017) som du har fått med dig hem. Fundera över hur du kan påverka och hjälpa till i klassen så att alla kan vara med. Prata med någon vuxen om texten och dina funderingar. Vi kommer att prata vidare om vad det står i texten vecka 13.

Tabeller och diagram

Vi ska börja ett arbete med tabeller och diagram i matematiken.
Målet är att eleven ska kunna:

  • hämta fakta ur tabeller
  • ordna fakta i en tabell
  • läsa av och förstå stapeldiagram
  • göra avprickningstabell
  • rita stapeldiagram

Matteord/begrepp

  • tabell
  • diagram
  • avprickningstabell
  • stapeldiagram

Tabeller
Du använder en tabell för att sammanställa fakta och för att få en bra överblick över den statiskt man har. Ett exempel på detta kan vara att du har skrivit ner temperaturen under en vecka och sammanställt fakta i en tabell.

Diagram
Ett diagram är en bild över fakta ur en tabell. Du kan välja ett passande diagram beroende på vad du vill visa. Fyra vanliga diagram är stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram.

http://www.kimsmatematik.com/tabeller-och-diagram.html

Matematikläxa

I matematiken har eleverna som en läxa att öva på multiplikationstabellerna. Läxan är digitalt och eleverna behöver tillgång till Internet. Eleverna har inloggningsuppgifter för att kunna logga in på bingel.se.

Gör så här:

!. sök på bingel.se
2. logga in med uppgifterna
3. läxan står på första sidan, klicka på den

Veckans läxa, v.4 tabellerna 1, 2, 5 & 10

4A får läxan på¨måndagar och har läxan till nästkommande måndag

4B får läxan på tisdagar och har läxan till nästkommande tisdag

Hör gärna av er om det skulle krångla

//Carola