Tabeller och diagram

Vi ska börja ett arbete med tabeller och diagram i matematiken.
Målet är att eleven ska kunna:

  • hämta fakta ur tabeller
  • ordna fakta i en tabell
  • läsa av och förstå stapeldiagram
  • göra avprickningstabell
  • rita stapeldiagram

Matteord/begrepp

  • tabell
  • diagram
  • avprickningstabell
  • stapeldiagram

Tabeller
Du använder en tabell för att sammanställa fakta och för att få en bra överblick över den statiskt man har. Ett exempel på detta kan vara att du har skrivit ner temperaturen under en vecka och sammanställt fakta i en tabell.

Diagram
Ett diagram är en bild över fakta ur en tabell. Du kan välja ett passande diagram beroende på vad du vill visa. Fyra vanliga diagram är stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram.

http://www.kimsmatematik.com/tabeller-och-diagram.html

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *